Market news

Long An: Cháy tại KCN Hoàng Gia, hơn 2.000m2 nhà xưởng Công ty Sơn Hiệp Phát đổ sập