Hỗ trợ trực tuyến

0903023579

Phòng Bán hàng
Mrs. Ngoan: 0903023579

Phòng Kỹ thuật
Mr. Hòa: 0903010696

Email:hungthinh114@gmail.com

Chứng chỉ

Dịch vụ

Cung cấp thiết bị

Cập nhật ngày : 18/06/2015

Kiểm tra vận hành

Cập nhật ngày : 18/06/2015

Tư vấn – Cung cấp giải pháp

Cập nhật ngày : 18/06/2015

Thi công - Lắp đặt

Cập nhật ngày : 18/06/2015

Bảo dưỡng, bảo trì

Cập nhật ngày : 18/06/2015