Hỗ trợ trực tuyến

0903023579

Phòng Bán hàng
Mrs. Ngoan: 0915372874

Phòng Kỹ thuật
Mr. Sang: 0938520699

Email:hungthinh114@gmail.com

Chứng chỉ

Truyện cười

Giới thiệu đúng nghề

- Lúc này nghề nghiệp sao rồi bồ?

- Treo bằng mấy tháng rồi. Tui có bệnh đứng lâu không được, ngồi lâu cũng không xong, gặp thời tiết thay đổi là biết liền hà, nên hổng biết kiếm nghề gì cho hạp đây.

- Ủa, ông mắc bệnh gì vậy?

- Bệnh thấp khớp.

- Trời, tưởng gì. Tôi hứa kiếm cho ông việc làm phù hợp nghe.

- Việc gì?

- Dự báo thời tiết.

- !?!