google-site-verification=IxfHNSwuGsDUR-hH4FPy5B6QshWvl-i-_FYFJYx42gw

Tài liệu kĩ thuật tổng hợp

Cách đọc điện trở theo vòng màu

Mục lục nội dung

  1)Quy ước mầu Quốc tế

   

  Hướng dẫn cách đọc điện trở màu
   Bảng màu điện trở


     Điện trở thường được ký hiệu bằng 4 vòng mầu , điện trở chính xác thì ký hiệu bằng 5 vòng mầu.


    2) Cách đọc trị số điện trở theo vòng mầu :

   

  Hướng dẫn cách đọc điện trở 4 vòng màu

  Cách đọc điện trở màu

   

      * Cách đọc trị số điện trở 4 vòng mầu :

        - Vòng số 4 là vòng ở cuối luôn luôn có mầu nhũ vàng hay nhũ bạc, đây là vòng  chỉ sai số của điện trở, khi đọc trị số ta bỏ qua vòng này.

        - Đối diện với vòng cuối là vòng số 1, tiếp theo đến vòng số 2, số 3

        Vòng số 1 và vòng số 2 là hàng chục và hàng đơn vị .

        - Vòng số 3 là bội số của cơ số 10.

        - Trị số = (vòng 1)(vòng 2) x 10 ( mũ vòng 3).

        - Có thể tính vòng số 3 là số con số không "0" thêm vào.

        - Mầu nhũ chỉ có ở vòng sai số hoặc vòng số 3, nếu vòng số 3 là nhũ thì số mũ của cơ số 10 là số âm. 

       * Cách đọc trị số điện trở 5 vòng mầu :

        - Vòng số 5 là vòng cuối cùng , là vòng ghi sai số, trở 5 vòng mầu thì mầu sai số có nhiều mầu, do đó gây khó khăn cho ta khi xác điịnh đâu là vòng cuối cùng, tuy nhiên vòng cuối luôn có khoảng cách xa hơn một chút. 

        - Đối diện vòng cuối là vòng số 1.

        - Tương tự cách đọc trị số của trở 4 vòng mầu nhưng ở đây vòng số 4 là bội số của cơ số 10, vòng số 1, số 2, số 3 lần lượt là hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị.

        - Trị số = (vòng 1)(vòng 2)(vòng 3) x 10 ( mũ vòng 4).

        - Có thể tính vòng số 4 là số con số không "0" thêm vào.