google-site-verification=IxfHNSwuGsDUR-hH4FPy5B6QshWvl-i-_FYFJYx42gw

Tài liệu kĩ thuật tổng hợp

CHỈ SỐ IP LÀ GÌ?

Mục lục nội dung

  IP tiếng anh là Ingress Protection, tạm dịch cấp bảo vệ chống thâm nhập, chống bụi hoặc chống nước.
  Chỉ số IP thông thường có 2 chữ số đi kèm sau:
   
  Số thứ nhất: Bảo vệ khỏi các vật thể.
  Số thứ hai: Bảo vệ khỏi các chất lỏng.
   
  Ví dụ: tủ điện có chỉ số IP 66,
  Số 6 đầu tiên nghĩa là bảo vệ thiết bị khỏi các vật thể bất kể kích thước nào lọt vào.
  Số 6 thứ 2 nghĩa là bảo vệ thiết bị khỏi tia nước áp lực cao bắn vào tủ.
   
  Ý Nghĩa từng chữ số:
  Chữ số thứ nhất:
  0- Không bảo vệ
  1- Bảo vệ chống lại các vật rắn có kích thước lên đến 50mm
  2- Bảo vệ chống lại các vật rắn có kích thước lên đến 12 mm
  3- Bảo vệ chống lại các vật rắn có kích thước trên 2,5 mm
  4- Bảo vệ chống lại các vật rắn có kích thước trên 1 mm
  5- Bảo vệ chống lại các hạt bụi
  6- Chống bụi hoàn toàn
   
  Chữ số thứ hai – Bảo vệ khỏi các chất lỏng
   
  0- Không bảo vệ
  1- Bảo vệ chống lại các giọt nước rợi thẳng đứng.
  2- Bảo vệ chống nước phun trước tiếp với góc lên tới 15 độ.
  3- Bảo vệ chống nước phun trước tiếp với góc lên tới 60độ
  4- Bảo vệ chống nước phun từ mọi hướng, trong giới hạn cho phép
  5- Bào vệ chống lại áp lực nước thấp từ mọi hướng, trong giới hạn cho phép
  6- Bảo vệ chống lại áp lực nước cao mọi hướng.
  7- Bảo vệ chống lại việc ngâm trong nước từ 15 cm đến 1m
  8- Bảo vệ chống lại việc ngâm trong nước torng thời gian dài dưới áp lực