google-site-verification=IxfHNSwuGsDUR-hH4FPy5B6QshWvl-i-_FYFJYx42gw

Chính sách

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG

Cập nhật ngày : 19/04/2023

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Cập nhật ngày : 17/04/2023

Chính sách thanh toán và Số tài khoản công ty

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Cập nhật ngày : 17/04/2023

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Cập nhật ngày : 08/04/2023

CHÍNH SÁCH GIAO - NHẬN

Cập nhật ngày : 01/04/2023