google-site-verification=IxfHNSwuGsDUR-hH4FPy5B6QshWvl-i-_FYFJYx42gw

Thiết Bị Báo Trộm

Đầu dò hồng ngọai gắn trần

Đầu dò hồng ngọai gắn trần

Mã SP: Octopus EP
Giá: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

- Quad Sensor (4 sensor) - Lăng kính 3D để có không gian bảo vệ tối ưu - Chọn 1, 2 hoặc 3 xung - Phạm vi bảo vệ: 360 độ, 10m - Gắn trần - SX tại Anh- Quad Sensor (4 sensor) - Lăng kính 3D để có không gian bảo vệ tối ưu - Chọn 1, 2 hoặc 3 xung - Phạm vi bảo vệ: 360 độ, 10m - Gắn trần - SX tại Anh

Sản phẩm cùng loại