google-site-verification=IxfHNSwuGsDUR-hH4FPy5B6QshWvl-i-_FYFJYx42gw

Tiêu chuẩn PCCC

TCVN 3890:2023 Phương tiện PCCC cho nhà và công trình [Cập nhật T7/2023]

Mục lục nội dung

   

  Ngày 28/02/2023, Bộ Khoa Học và Công Nghệ ban hành Quyết định 261/QĐ-BKHCN công bố TCVN 3890:2023 về Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí. Thay thế cho tiêu chuẩn TCVN 3890:2009 áp dụng từ năm 2009. Ở lần ban hành này có nhiều điểm mới đáng chú ý, Hưng Thịnh PCCC xin đăng tải lại nguyên văn như sau:

  TCVN 3890:2023 về PCCC – Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí

  Tên đầy đủ: Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3890:2023 về Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí.

  Tên Tiếng Anh: Fire protection - Fire protection equipments for building and construction - Equipment, Installation.

  Anh bia TCVN 3890:2023
  Ảnh bìa TCVN 3890:2023 mới nhất

  1. TCVN 3890:2023 là gì?

  2. TCVN 3890:2023 được công bố khi nào? 

  TCVN 3890:2023 do Cục Cảnh sát PCCC và CNCH biên soạn, BCA đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ KH&CN công bố vào ngày 28/02/2023 theo Quyết định 261/QĐ-BKHCN

  3. TCVN 3890:2023 có gì mới?

  TCVN 3890:2023 là tiêu chuẩn mới nhất do Bộ KH&CN ban hành nhằm thay thế TCVN 3890:2009.

  Các văn bản dự thảo trước đó là TCVN 3890:2021TCVN 3890:2022 KHÔNG CÓ HIỆU LỰC.

  Do vậy, TCVN 3890:2023MỚI NHẤT, có hiệu lực từ ngày 28/02/2023. Thay thế cho TCVN 3890:2009 đã HẾT HIỆU LỰC!

  TCVN 3890:2023 bản mới nhất [T7/2023]

  Dưới là TCVN 3890:2023 bản mới nhất [T7/2023] Quý khách hàng và bạn đọc vui lòng nhấn DOWNLOAD phía cuối trang!

  Với bản WORD (Tiếng Anh và Tiếng Việt) đã được Hưng Thịnh PCCC định dạng lại, chúng tôi sẽ cập nhật sau!

  TCVN 3890:2023.pdf

  TCVN 3890:2023 bản Tiếng Anh mới nhất [T7/2023]

  Dưới là TCVN 3890:2023 bản Tiếng Anh mới nhất [T7/2023]. Quý khách hàng và bạn đọc vui lòng nhấn vào tên file để tải về!

  TCVN 3890:2023 [ENG].pdf